คิดดี . ทำดี . พูดดี ร่วมเฉลิมฉลองมหาภิสมัย ๒,๖๐๐ปีแห่งการตรัสรู้ ...ชัยชนะอันยิ่งใหญ่แห่งมวลมนุษยชาติ...

พระอุปคุต รุ่นคุ้มภัย

พระอุปคุต รุ่นคุ้มภัย วัดป่าดาราภิรมย์ ปี ๒๕๕๕

บรรจุพระสารีริกธาตุ และมวลสารต่างๆ ๕๐ กว่าชนิด

๑.       ดินเผาศพ หลวงปู่ดาบส    สุมโน                                                      ๒๙. ผงรวม วัดวังถ้ำ จ.สุโขทัย

๒.       ใบสะหรี๋พันต้น ๑๐๘  วัดอุปคุต                                                       ๓๐. เถ้าผ้ายันต์

๓.       กาฝากมะยม  เครือเขาหลง(ว่านเสน่ห์หอม)                                  ๓๑. มวลสารพระสมเด็จ วัดเกตุไชโย

๔.       ผงจินดามณี                                                                               ๓๒. มวลสารพระอุปคุต รุ่นเมตตาบารมี(รุ่น ๑) วัดป่าดาราภิรมย์

๕.       อัฐิครูบาวัดพระบาทตากผ้า  จ.ลำพูน                                               ๓๓. มวลสารพระอุปคุต รุ่นฉลองหอแก้ว วัดป่าดาราภิรมย์

๖.       ปูนอุดรูปเหมือนครูบาศรีวิชัย รุ่น ๗๐๐ ปี  วัดป่าดาราภิรมย์             ๓๔. มวลสารพระอุปคุต รุ่นมั่งมีศรีสุข วัดป่าดาราภิรมย์

๗.       ผงธูปบูชา ๙ พระธาตุล้านนา                                                          ๓๕. ผงแร่หินโคตรเหล็กไหล                                          

๘.       ส้มป่อยเสก ครูบา อิ่นแก้ว                                                             ๓๖. ตะกรุดหัวใจคาถาพระอุปคุต

๙.       เถ้าอังคารครูบาวัดพระบาทตากผ้า จ.ลำพูน                                      ๓๗. หินเหล็กไหล  จ.เลย

๑๐.    เถ้าอังคารหลวงปู่ชอบ  จ.เลย                                                        ๓๘. ทรายแดง จ.จันทบุรี

๑๑.    ขี้ผึ้งเสกครูบาอ่อน วัดสันต้นหวีด                                                     ๓๙. หินเหล็กไหล จากถ้ำภูเขาควาย  ประเทศลาว

๑๒.    ลูกอมผสมผงอัฐิ หลวงปู่จันทร์ กุสโล                                               ๔๐. มวลสารพระรอดหลังฤทธิ์ วัดป่าดาราภิรมย์

๑๓.    ข้าวสารดำ                                                                                  ๔๑. พระธาตุข้าวสีแดง

๑๔.    น้ำมนต์วันเป็งปุ๊ด วัดอุปคุต                                                            ๔๒. พระธาตุข้าวสีขาว

๑๕.    ดอกไม้บูชา พระอุปคุต วันเป็งปุ๊ด วัดอุปคุต                                      ๔๓. พระธาตุวรรณต่างๆ

๑๖.    ผงขัดผิวพระอุปคุต  วัดอุปคุต                                                         ๔๔. ใบโพธิ์ จากพุทธคยา ประเทศอินเดีย

๑๗.    ผงพระธาตุเจ้าดอยตุง จ.เชียงราย                                                   ๔๕. เหล็กไหลน้ำ

๑๘.    น้ำมันมนต์ครูบาสุรินท์ วัดหลวงศรีเตี้ย                                              ๔๖. เหล็กไหลไฟ

๑๙.    น้ำมันมนต์ ครูบาบุดดา อ.ลี้  จ.ลำพูน                                              ๔๗. เหล็กไหลพม่า

๒๐.    ผงขัดพระพุทธรูปโบราณ                                                               ๔๘. ผงพระธาตุสีวลี

๒๑.    ว่าน ๑๐๘ วัดวังถ้ำ จ.สุโขทัย                                                          ๔๙. ผงพระธาตุสังขจาย

๒๒.    ดอกไม้มงคลล้านนา                                                                     ๕๐. ผงพระธาตุโมคคัลลานะ

๒๓.    ผงจักรพรรดิหลวงปู่ดู่  วัดสะแก                                                      ๕๑. ผงพระธาตุสารีบุตร

๒๔.    ผงเสกหลวงพ่อมี  จ.ชัยภูมิ                                                            ๕๒. ผงงาช้าง

๒๕.    ผงว่าน ๑๐๘ วัดอุปคุต                                                                  ๕๓. เถ้าอังคารหลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท

๒๖.    ดินโป่ง ๙ โป่ง                                                                             ๕๔. เส้นเกศาพระโสภณธรรมสาร

๒๗.    ผงดินดำ  จ.อุทัยธานี                                                                    ๕๕. เส้นเกศาหลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป ถวายโดย

๒๘.    แร่ดินตะโก  วัดวังถ้ำ จ.สุโขทัย                                                               อ.พระมหาวรพงษ์  วรวงฺโส